วิธีจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

วิธีจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ใน Windows 7
จัดเรียงข้อมูลได้ประโยชน์อย่างไร
เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์เป็นแบบ Random หรือแบบสุ่ม ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกจัดเรียงกัน มิหนำซ้ำ เรายังมีการลบไฟล์ ย้ายไฟล์ กันบ่อยๆ ทำให้ข้อมูลไม่ถูกจัดเรียงมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าลง วิธีแก้ไขปัญหานี้ ก็เพียงแต่จัดทำ Disk Defragmenter เพียงเรียงข้อมูลในดิสก์ ถ้าพอมีเวลา แนะนำให้จัดเรียงข้อมูลเดือนละครั้ง
วิธีการจัดเรียงข้อมูลในดิสก์

1.     กดปุ่ม Windows logo + E เพื่อเปิด Windows Explorer
2.     คลิกขวาเลือกดิสก์ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น drive E: เป็นต้น
3.     เลือกคำสั่ง Properties
4.     คลิกแท็ป Tools
5.     เลือกคำสั่ง Defragment now
6.     คลิกปุ่ม Start
7.     จะมีหน้าต่างเปิดใหม่ให้เลือกรายละเอียดว่าจะทำที่ดิสก์ไหน
8.     ทดสอบเลือกดิสก์ E: จากนั้นคลิกคำสั่ง Analyze disk
9.     เสร็จแล้วให้เลื่อก Defragment disk ต่อ
10.  รอผลลัพธ์ที่แสดงว่า ดิสก์ของคุณมีปัญหาหรือไม่
11.  แนะนำให้ Shutdown Windows รอสักครู่และเปิดใช้งานใหม่ต่อได้ทันที
นอกจากนี้ เราสามารถตั้งเวลาในการทำ Disk Defragmenter ได้ โดยการกดปุ่ม Configure schedule